Pienyrityksille annettava mahdollisuus vastata kaupungistumisen trendiin

Asumispainotteisesta julkisesta keskustelusta unohtuvat usein työpaikat. Oleellista on, miten työpaikat ja palvelut sijoittuvat suhteessa asuntoihin, millaisia liikenne- ja logistiikkavirtoja tarvitaan kasvavien keskustojen asukkaiden työssäkäynnin ja palvelutuotannon varmistamiseen. Iso kysymys on, miten kasvavien kysyntäkeskittymien verkkokaupan tavaratoimitukset hoidetaan.

EU:n liikennepolitiikan Valkoinen kirja asettaa tavoitteeksi hiilidioksidivapaan liikkumisen suurissa kaupunkikeskuksissa vuoteen 2030 mennessä. Lähes 90 prosenttia uusista asunnoista rakennetaan kaupunkeihin ja kaupunkien läheisyyteen. Keskittymät tarvitsevat vahvaa, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta palveluinfrastruktuuria.

Mikro- ja pienyritysten palveluverkostolle tulee luoda mahdollisuus kehittyä trendin suuntaisesti. Liki puolet yrityssektorin työpaikoista on alle 50 hengen yrityksissä, joille on turvattava mahdollisuus löytää tarpeisiin mukautuvia toimitiloja sujuvien liikenneyhteyksien varrella, lähellä työntekijöiden asuinpaikkaa ja asiakkaita. Tämä on paikallistaloutta parhaimmillaan.

Kehitys, jossa asuin- ja työpaikat eriytyvät ja pienet palveluntuottajat ovat etäällä asiakkaista, on yksilöiden, yritystalouden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta huono ratkaisu. Palvelujen saavutettavuus ja niiden tuottaminen hidastuu, työn tuottavuus laskee, väylät ruuhkautuvat ja päästöt lisääntyvät.

Riittävän pieniä ja käyttäjän tarpeiden mukaan räätälöitäviä toimitiloja rakentavat vain harvat. Palveluelementti on mukana murto-osassa tarjontaa. Oululaislähtöisen Talliosakkeen toimintakonsepti on esimerkki siitä, että mikro- ja pienyritysten tila- ja palvelutarpeet lähtökohdaksi ottamalla voi sekä kasvaa että kansainvälistyä.

Parhaimmillaan yrityksille annetaan mahdollisuus verkostoitua saman kokoluokan yritysten kanssa ja tarjotaan niiden tarvitsema palveluinfrastruktuuri, kuten esimerkiksi kiinteistöhuolto- ja ylläpito, tietoliikenneyhteydet, hälytys- ja vartiointipalvelut. Kasvun ja yhteistyön mahdollistava mikroyrityspuisto voi olla kasvualusta menestystarinoille, joita tiedepuistot omassa toimintasegmentissään tavoittelevat.

Yrityskentän murros, suuryritysten ulkoistukset sekä pk- ja mikroyritysten tilatarpeet ovat naapurimaissa samankaltaisia kuin meillä. Asumisen, liikenteen ja palveluinfrastruktuurin tarpeet yhteensovittavalle kaavoitukselle ja mikro- ja pienyritysten logistisen tehokkuuden turvaaville malleille on kysyntää myös kansainvälisesti.

 

Heikki Lahtinen

Johtaja, strategia ja tontit