Pientalounelma ja rakentamisen trendit

Lukuisten tuoreiden tutkimusten mukaan selvästi yli puolet suomalaisista haluaa asua omakotitaloissa. Pari- ja rivitalot mukaan lukien pientalomaista asumista pitää parhaana vaihtoehtona 70-80 prosenttia meistä. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta toiveet vastaavat lapsiperheiden asumista nyky-Suomessa.

Uusista asunnoista lähes 90 prosenttia rakennetaan kaupunkeihin tai niiden lähelle. Kuvitellaan, että asukkaat eivät tiedä, miten haluavat asua. Kaupungistuminen nähdään yksipuolisesti kerrostalojen tuottamisena. Kuilu asumistoiveiden ja -todellisuuden välillä kasvaa.

Haluaako yhä useampi asua yksin? Vai ajaako yksinasumiseen asumiseen, ansaintaan, työpaikkaan ja työuraan liittyvät paineet tai yksinasumista tukeva sosiaalipolitiikka. Väitän, että edellä mainitut tekijät ohjaavat elämän suuria valintoja. Jo 40 prosenttia asuntokunnista on yhden hengen talouksia. Asuntokuntien keskikoko pienenee ja yksiöiden hintakehitys n kasvukeskuksissa erkaantunut muista asunnoista.

Yksi dilemma on, että kaupunkimaisen omakotiasumisen kehittymisen suuri este ovat omakotiasukkaat itse. Omaa tonttia ei lohkaista uudisrakentamiselle, eikä omalle asuinalueelle haluta lisää pientaloja. Tämä siitä huolimatta, että tontin lohkaisija saisi rahat remonttiin, joka nostaisi asunnon arvoa. Porkkanan voisi tarjota kunnan myöntämä lisärakennusoikeus alkuperäiselle tontille tontin lohkaisijalle.

Rakentamiskustannuksia nostavaa määräysviidakkoa tulisi selkeyttää taloteollisuuden, rakennuttaja-asiakkaan, kaavoittajan ja rakennusvalvonnan tehokkaalla vuoropuhelulla. Kuntien rakennusvalvonnat tulkitsevat rakentamismääräyksiä eri tavalla. Ratkaisu on löytymässä suurimpien kuntien rakennusvalvontojen yhteistyöstä.

Tonttipolitiikalla voidaan tukea teolliseen rakentamiseen soveltuvien, hyvien liikenne- ja joukkoliikenneyhteyksien äärellä sijaitsevien yhtenäisten alueiden saamista pientalorakentamiselle. Konkreettinen parannus olisi joustavuus rakennusoikeuden ylittämisessä tai esimerkiksi asuntoa kohden vaadittavien parkkipaikkojen lukumäärässä, varsinkin alueilla, joilla on toimivat joukkoliikenneyhteydet. Kaavoituksen resurssien tulee riittää myös muihin kuin suurhankkeisiin.

Pientaloteollisuuden on toteutettava pienemmille tonteille mahtuvia, neliömäärältään pienempiä, kustannuksia alentavia talomalleja, joissa otetaan huomioon naapurin läheisyys. DENissä vastaamme mielellämme tähän tarpeeseen päivittäin.

Omakotitaloja nousee eniten Espooseen, Vantaalle, Ouluun ja Helsinkiin. Potentiaalista kysyntää olisi paljon nykyistä enemmän. Huolimatta esteistä pientaloteollisuus toteuttaa omakotitalon asiakkaalle neliöhinnaltaan edullisimmin kuin grynderipohjainen kerrostalorakentaminen, siksi omakotirakentaminen tulee tehdä sujuvammaksi. Näin päättäjien puheissa vilahteleva kohtuuhintainen asuminen saadaan mahdolliseksi.

 

Heikki Lahtinen
DEN Group
Johtaja, strategia ja tontit