DEN Group jatkoi vahvaa kasvuaan ja käynnisti ohjelman kannattavuuden parantamiseksi

DEN Group kasvatti tilikaudella 2018 liikevaihtoaan 33 prosenttia 194,4 miljoonaan euroon. Kasvu oli pääosin orgaanista ja sitä vauhditti erityisesti DENin Tilat-toimialueen liikevaihdon myönteinen kehitys. Pientalotuotannon käsittävällä Kodit-toimialueella liikevaihdon nousu ylitti selvästi pientalomarkkinoiden yleisen tason. Vuoden 2019 alussa yhtiö käynnisti toimenpideohjelman kannattavuutensa varmistamiseksi.

– Vuosi 2018 oli voimakasta kasvuvaihetta eläneelle ja uusille toimialueille laajentuneelle DENille integroinnin ja yhteisten toimintatapojen rakentamisen vuosi. Panostimme vahvasti tietojärjestelmien uudistamiseen ja yhtenäistämiseen, esimiesosaamisen kehittämiseen sekä yhteisen yrityskulttuurin luomiseen, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski.

DEN-konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 194,4 miljoonaa euroa (vuonna 2017 146,4 miljoonaa euroa). Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden lopussa 548 henkilöä (469). Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 8,5 (14,4) miljoonaa euroa, eli 4,4 (9,8) prosenttia liikevaihdosta. Hankintojen transaktiokuluihin ja käyvän arvon kohdistusten vaikutuksiin liittyvät kertaluontoiset erät olivat suuruudeltaan 3,7 miljoonaa euroa. Raportoitu käyttökate (EBITDA) vuonna 2018 oli 4,9 miljoonaa euroa (5,0), eli 2,5 prosenttia (3,4) liikevaihdosta.

Tammikuussa 2018 DEN hankki omistukseensa maarakennusyhtiö PohjanTeko Oy:n ja suunnitteluyhtiö PohjanGeo Oy:n. Kauppa laajensi DENin tarjonnan maarakennukseen ja mahdollisti täysvalmiiden omakotitalojen tuomisen pientalomarkkinoille.

Alajärven hirsitalotehtaalla käynnistettiin 1,2 miljoonan euron hanke tuotantolinjan uudistamiseksi. Nivalan talotehtaan laajennushanke valmistui tilikauden aikana. Lisäksi DEN teki merkittäviä investointeja talouden ja myynnin tietojärjestelmien uudistamiseen.

Osana kannattavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämisohjelmaansa DEN kävi alkuvuodesta 2019 yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiön henkilöstömäärää vähennettiin noin 50 työpanoksen verran. Huhtikuussa 2019 yhtiö otti käyttöön uuden organisoitumisen mallin sekä nimitti yhtiölle uuden johtoryhmän.

– Kyseessä on kahden viime tilikauden aikana tehtyjen yrityskauppojen integraatioprosessin loppuunsaattaminen sekä yhtiön toiminnan mukauttaminen vastaamaan liiketoiminnan nykyisiä tarpeita, toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski toteaa.

 

Lisätietoja

Jaakko Taivalkoski, toimitusjohtaja
puh. +358 50 376 7426