Designtalon uusi Nordic-mallisto laittaa pientalon ostamisen ja rakentamisen uuteen kuosiin

Muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja Designtalo uusii kesäkuun alussa koko pientalomallistonsa. DEN Groupin toimitusjohtaja Jaakko Taivalkosken mukaan yhtiö on arvioinut pientalomarkkinoiden kysynnän ja kuluttajakäyttäytymisen kehitystä ja tältä pohjalta uudistaa koko mallistonsa ideologian. Uusien Modern-, Classic- ja Idyll -tyylien alta ostajat löytävät parhaiten mieluisensa talomallin.

Asumiselta halutaan yhä enemmän helppoutta ja turvallisuutta. Uudessa Nordic-mallistossaan Designtalo siirtyy ensimmäisenä pientalovalmistajana avaimettomuuteen. Uuden malliston Designtalojen ulko-ovien avaamiseen ei käytetä avainta. Älykäs lukitustekniikka tuo asumiseen myös uudenlaista vaivattomuutta.

Pientaloarkkitehtuurissa eletään murroskautta

– Pientalorakentaminen on pitkään perinteeseen nojautuva toimiala. Kysyimme itseltämme, kuinka hyvin markkinoiden talotuotanto, omamme mukaan lukien, vastaa tämän päivän ja huomisen pientalon ostajan tarpeita ja mahdollisuuksia. Malliston suunnittelussa halusimme varmistaa pientalorakentajan äänen kuulumisen, sanoo DEN Groupin toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski.

Taivalkosken mukaan pientalojen arkkitehtuuri elää murroskautta, jossa perinnettä mukailevalla ja siitä ideansa ammentavalla tyylillä on sijansa, mutta samaan aikaan tarve entistä modernimpaan ja kaupunkiympäristöön sopivaan arkkitehtuuriin vahvistuu. Perhekoon muutoksilla on vahva vaikutus pientalorakentamiseen. Kaupunkimaistuminen vaikuttaa pientalotonttien kokoon ja rakennusmateriaalien suosiossa on omat trendinsä. Lisäksi energiatehokkuus asettaa talojen suunnitteluun omat reunaehtonsa.

Pientalon ostaja haluaa palveluja rakentamiseen

Designtalon toimintaideana on tehdä asiat kuluttajalle mahdollisimman helpoksi kodin valinnan ja lukuisten rakentamiseen liittyvien ratkaisujen suhteen. Kodinostajaa helpottavia ja hänen ajankäyttöään tehostavia palveluja kaivataan pientalon rakentamiseen jo päätöksenteon ensivaiheesta alkaen.

–  Pientalon ostamisessa ja rakentamisessa kuluttajille on sälytetty suuri vastuu. He tekevät rakentamishankkeensa aikana satoja valintoja, joiden sekaan haluttu lopputulos, mukava ja turvallinen asuminen, helposti hämärtyy. Teollisen talotuotannon kehityksestä huolimatta pientalon ostaja on joutunut rakentamisen eri vaiheissa päättämään pienistäkin asioista aivan kuin hartiapankkirakentaja.

Tunnista tyylisi – sen jälkeen kaikki on helppoa

Designtalon Nordic-talomallisto lähestyy asiakasta kokonaan toisesta näkökulmasta, yhden avainkysymyksen kautta; haluaako asiakas tulevan kotinsa olevan Classic-, Idyll-, vai Modern -tyylisuuntaa edustava.

Turhat kysymykset on kodin osto- ja suunnitteluvaiheesta karsittu. Omakotirakentaja valitsee tyylin, tyylin sisältä mieluisensa talomallin, joka sitten muokataan tontille sopivaksi. Tyylien sisällä vaihtoehtoja on runsaasti. Kun Designtalon edellinen mallisto sisälsi noin 60 erilaista taloa, uusi mallisto sisältää 120 talovaihtoehtoa.

Rakentamisen prosessista on haluttu tehdä vaivaton ja taloudellisesti mahdollisimman ennakoitava ja turvallinen. Designtalot ostetaan lähtökohtaisesti muuttovalmiina ja yleisestä markkinakäytännöstä poiketen myös maarakentaminen tehtynä.

  • Maarakentaminen muuttovalmiin talon paketissa on yleistyvä ratkaisu. Palvelua käytetään erityisen runsaasti Uudellamaalla. Arvioimme sen muutaman vuoden sisällä olevan mukana maanlaajuisesti jo valtaosassa talokauppoja.

Taloja myös ahtaille kaupunkitonteille

Vahvoja kehitystrendejä on otettu malliston suunnittelussa huomioon muutoinkin. Kaupungistumisen seurauksena rakentaminen tapahtuu yhä enemmän kasvukeskusten pienille tonteille, siksi Nordic -malliston tarjonta alkaa jo 85 neliömetrin omakotitaloista.

Perhekoko pienentyy, mutta omakotiasumisen suosio säilyy korkealla tasolla tutkimuksesta toiseen, eikä omakotiasuminen ole enää vain lapsiperheiden haave.

Vanhaa ja hyvää ei hylätä         

DEN on havainnut, että malliston runsaudesta huolimatta kuluttajien ostot ovat keskittyneet tiettyihin talomalleihin. Nämä suosituimmat pientalohelmet löytyvät edelleen Nordic -malliston Classic-taloista.

Vanhojen talomallien myynti päättyy kesäkuun 2019 alussa, jonka jälkeen Designtalon mallisto koostuu Nordic -malliston Classic-, Idyll- ja Modern -tyylisuuntien taloista.

 

Lisätietoja:

Designtalo

Jarmo Huhtala, liiketoimintajohtaja

0500-865944

jarmo.huhtala@den.fi