Taloudellista tietoa

Vuonna 2020 DEN-konsernin liikevaihto supistui 2,3 prosenttia 174,0 miljoonaan euroon edellisen vuoden 178,0 miljoonasta eurosta. Liiketoiminnan käyttökate nousi 15,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,6 miljoonasta eurosta. Henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 449.

Taloudellinen kehitys

DEN Groupiin kuuluvat koteja valmistavat tuotemerkit Designtalo, Finnlamelli, Den Finland Oy:n ja Keskon yhteistuotemerkki Ainoakoti, pienyritys- ja varastointitiloja tarjoava Talliosake ja Talli-tuotemerkit, sekä taloteknisten palveluiden DEN Tekniikka.

Konsernin liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 8,0 miljoonaa euroa.

Koronapandemian vaikutukset yhtiöön jäivät vähäisiksi. Rakentaminen ja tehtaiden toiminta jatkui normaalisti matkustusrajoituksista huolimatta. Talojen ja tilojen kauppa hidastui hieman koronan vaikutuksesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta kiihtyi jälkimmäisellä puoliskolla niin, että konserni pääsi kaupallisiin tavoitteisiinsa.

DEN-konsernin tilinpäätös on laadittu IFRS-laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 56,8 % (12/2019: 55,8 %). Nettovelkaantumisaste oli 28,7 % (12/2019: 45,4 %).

HSEQ

Konsernin tapaturmataajuutta kuvaava LTI-taajuus (Lost Time Incident, poissaoloon johtaneet tapaturmat/tehdyt työtunnit) oli vuoden lopussa 10,3. Pientaloteollisuuden jäsenyritysten vuoden 2020 taajuuteen (17) verrattuna konsernin tapaturmataajuus oli erinomaisella tasolla.

Kesäkuussa 2020 otettiin käyttöön rakennusalalla yleinen Kivasti – Pahasti – Hyvästi -konsepti. Sen mukaisesti puututaan henkilöstön ja alihankkijoiden työturvallisuuden laiminlyönteihin nopeasti ja seuraamuksia laiminlyönnin toistuessa lisäten.

2020 myönnettiin patentti konsernin kehittämille työturvallisuustelineelle ja kävelytasolle, jotka parantavat turvallisuutta rakennustyömaalla.

Turvallisuuden lisäksi ilmasto-, ympäristö- ja energia-asiat ovat keskeisessä osassa tulevaisuuden asunto- ja toimitilarakentamisessa. Pyrimme kaikessa toiminassa vähentämään ympäristöhaittoja. DENin muuttovalmiit omakotitalot ja toimitilat ovat puurunkoisina rakennuksina hiiltä sitovia ja kierrätettäviä tultuaan elinkaarensa päähän. Jätteiden hyötykäyttö ja kierrättäminen otetaan huomioon yhtiön kaikissa avainprosesseissa.

Omistus

DENin pääomistajia ovat pääomasijoittaja CapManin hallinnoimat rahastot. Yrityksen merkittävinä omistajina ovat valtion omistama pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus sekä yrityksen henkilökuntaa.