Taloudellista tietoa

Vuosi 2017 oli DEN Groupille voimakkaan kasvun vuosi. Henkilöstömäärä kaksinkertaistui lähes 500 henkilöön ja liikevaihto kasvoi 146,4 miljoonaan euroon edellisen vuoden 74,2 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon kasvu selittyy sekä orgaanisella kasvulla että merkittäviltä osin tilikauden aikana tehdyillä yritysjärjestelyillä.

Taloudellinen kehitys

Tilikauden 2017 aikana DEN Group osti hirsitalovalmistaja Finnlamelli Oy:n liiketoiminnot ja konserniin yhdistettiin varasto-, työ- ja vapaa-ajantilaratkaisuja tarjoava Talliosake. Tammikuussa 2018 konserni laajensi edelleen palvelualuettaan hankkimalla omistukseensa maarakentamis- ja suunnitteluyritykset PohjanTeon ja PohjanGeon, minkä ansiosta DEN pystyy tarjoamaan saman katon alta kaikki omakotitalon rakentamispalvelut suunnittelusta pohjarakentamiseen ja aina muuttovalmiiseen omakotitaloon asti.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) lähes kaksinkertaistui ja oli 14,4 miljoonaa euroa, eli 9,8 prosenttia liikevaihdosta. Hankintojen transaktiokuluihin ja käyvän arvon kohdistusten vaikutuksiin liittyvät kertaluontoiset erät olivat suuruudeltaan 9,4 miljoonaa euroa. Raportoitu käyttökate (EBITDA) vuonna 2017 oli 5,0 miljoonaa euroa (7,4), eli 3,4 prosenttia (10,0) liikevaihdosta.

Myös DEN Groupin kansainvälistyminen eteni ja ensimmäiset Talliosake-konseptin mukaiset rakennushankkeet käynnistyivät Ruotsissa maaliskuussa 2018. Finnlamellin viennin osuus oli noin 32 % Finnlamellin liikevaihdosta. Yrityksen päämarkkinat ovat Suomessa, Japanissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

DEN Group -konsernin tilinpäätös on laadittu IFRS-laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 59,3 % (12/2016: 53,8 %). Nettovelkaantumisaste oli 33,7 % (12/2016: 41,3 %).

Investoinnit

DEN julkisti 15.2.2018 Finnlamelli Oy:n 1,2 miljoonan euron investoinnista Alajärven lamellihirsitehtaan tuotannon uudistamiseen. Investoinnin yhteydessä uusitaan tehtaan sormijatkoskone ja -linja sekä tehdään muutostöitä tuotantohalliin. Investointi nostaa tehtaan tuotantokapasiteettia kymmenillä prosenteilla.

Investoinnin taustalla ovat kestävän kehityksen, ekologisen rakentamisen ja terveellisen asumisen markkinatrendit. Investoinnin tarkoitus on varmistaa linjan toimintavarmuus ja kapasiteetti tulevaa liiketoiminnan kasvua silmällä pitäen.

Syyskuussa 2017 käynnistyi tuotanto-, varasto- ja toimistotilan laajennus, jonka johdosta henkilömäärä Nivalassa kasvoi merkittävästi. Tämä nosti tehtaan tuotantokapasiteetin noin 600:sta asunnosta 1000:een asuntoon vuodessa. Tehtaan investoinnin arvo on miljoona euroa.

Omistus

DENin pääomistajia ovat pääomasijoittaja CapManin hallinnoimat rahastot. Yrityksen merkittävinä omistajina ovat myös valtion omistama pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus sekä yrityksen henkilökuntaa.

Raportit ja esitykset

Tutustu DEN Groupin toimintakertomukseen ja vuoden 2017 tilinpäätökseen täällä.