Taloudellista tietoa

Vuonna 2021 DEN-konsernin liikevaihto kasvoi 19,9 prosenttia 208,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 174,0 miljoonasta eurosta. Liiketoiminnan käyttökate laski kustannuspaineissa hivenen ja oli 14,0 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa vuonna 2020). Henkilöstön määrä nousi vuodessa lähes 70 henkilöllä ja oli tilikauden lopussa 518.

Taloudellinen kehitys

Vuonna 2021 kuluttajien koronarajoitusten takia patoutunut ostovoima suuntautui vahvasti parempaan asumiseen. Uusien pientalojen aloitukset kasvoivat Suomessa euromääräisesti neljänneksellä ja DENillä taloja myytiin lähes 45 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös käyttötarkoituksen mukaan varusteltujen varastointi-, harraste- ja yritystilojen kysyntä jatkui hyvänä.

Myynnin kehittyminen positiivisesti sekä tehtaiden ja työmaiden sujuva toiminta auttoivat konsernia pääsemään yli myyntitavoitteen. Konsernin käyttökatetta rasittivat kesästä alkaen voimakkaasti nousseet raaka-ainekustannukset.

Konsernin liiketulos oli 10,5 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 7,5 miljoonaa euroa.

DEN-konsernin tilinpäätös on laadittu IFRS-laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 59,3  % (12/2020: 56,8 %). Nettovelkaantumisaste oli 19,7 % (12/2020: 28,7 %).

Strategia, arvot ja vastuullisuus

Konsernin strategia uudistettiin kesällä 2021. Keskeisimpinä ajatuksina ovat unelmien toteuttaminen tila kerrallaan ja asiakkaiden palvelu tiloihin liittyvissä tarpeissa pitkälle tulevaisuuteen, vastuullisesti ja älykkäästi.

DENin strategiset painopistealueet ovat innostava kulttuuri, elinikäinen asiakaskokemus, halutuin kumppani, kannattava kasvu kansainvälisesti, vastuullinen ja älykäs DEN sekä sujuva toteutus. Tavoitteena on tehdä DENin kanssa asioinnista helpompaa, hauskempaa ja nopeampaa kuin kellään muulla.

Strategian ohella DEN uudisti jokaista työntekijää ja kaikkea toimintaa ohjaavat arvot yhdessä henkilöstön kanssa. Uusiksi arvoiksi muovautuivat arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus.

Vastuullisuutta ryhdyttiin syksyllä 2021 kehittämään aiempaa kokonaisvaltaisemmin. DEN haluaa olla alan vastuullisin toimija ja paras vaihtoehto asiakkaille, työntekijöille ja kumppaneille. Vastuullisuusohjelma sisältää kunnianhimoisia päämääriä  ympäristövastuullisuudessa, sosiaalisessa vastuussa ja hyvässä hallintotavassa.

Omistus

DENin pääomistajia ovat pääomasijoittaja CapManin hallinnoimat rahastot. Yrityksen merkittävinä omistajina ovat valtion omistama pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus sekä yrityksen henkilökuntaa.