Taloudellista tietoa

Vuosi 2018 jatkoi edellisvuonna alkanutta voimakasta kasvua. Vuonna 2017 henkilöstömäärä kaksinkertaistui lähes 500 henkilöön ja jatkoi kasvuaan vuonna 2018 ylittäen 500 henkilöä.

Liikevaihto kasvoi 194,4 miljoonaan euroon edellisen vuoden 146,4 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon kasvu selittyy pääosin orgaanisella kasvulla ja sitä vauhditti erityisesti DENin Tilat-toimialueen liikevaihdon myönteinen kehitys. Pientalotuotannon käsittävällä Kodit-toimialueella liikevaihdon nousu ylitti selvästi pientalomarkkinoiden yleisen tason.

Taloudellinen kehitys

Vuosina 2017 ja 2018 tehtyjen yritysjärjestelyjen jälkeen DEN Groupiin kuuluvat koteja valmistavat tuotemerkit Designtalo, Finnlamelli, Den Finland Oy:n ja K-raudan yhteistuotemerkki Ainoakoti, pienyritys- ja varastointitiloja tarjoava Talliosake ja Talli-tuotemerkit, taloteknisten palveluiden DEN Tekniikka, maanrakennuspalveluita tuottava PohjanTeko ja maan-, pohja- ja talonrakentamisen suunnittelupalveluita tuottava PohjanGeo. Liiketoiminta laajentui vuonna 2018 myös Talliosakkeiden vuokraus- ja isännöintipalveluihin. Tehtyjen yrityskauppojen myötä konserni voi tarjota kattavan valikoiman palveluita uuden kodin hankkimisesta vapaa-ajan asuntoihin ja erilaisiin yritysten toimitilaratkaisuihin.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 8,5 miljoonaa euroa, eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta. Hankintojen transaktiokuluihin ja käyvän arvon kohdistusten vaikutuksiin liittyvät kertaluontoiset erät olivat suuruudeltaan 3,7 miljoonaa euroa. Raportoitu käyttökate (EBITDA) vuonna 2018 oli 4,9 miljoonaa euroa, eli 2,5 prosenttia liikevaihdosta.

Myös DEN Groupin kansainvälistyminen eteni ja ensimmäiset Talliosake-konseptin mukaiset rakennushankkeet käynnistyivät Ruotsissa maaliskuussa 2018. Finnlamellissa viennin osuus oli 29 % liikevaihdosta vuonna 2018. Finnlamellin päämarkkinat ovat Suomessa, Japanissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

DEN Group -konsernin tilinpäätös on laadittu IFRS-laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 55,8 % (12/2017: 59,3 %). Nettovelkaantumisaste oli 53,5 % (12/2017: 33,7 %).

Investoinnit

DEN julkisti 15.2.2018 Finnlamelli Oy:n 1,2 miljoonan euron investoinnista Alajärven lamellihirsitehtaan tuotannon uudistamiseen. Investoinnin yhteydessä uusitaan tehtaan sormijatkoskone ja -linja sekä tehdään muutostöitä tuotantohalliin. Investointi nostaa tehtaan tuotantokapasiteettia kymmenillä prosenteilla.

Investoinnin taustalla ovat kestävän kehityksen, ekologisen rakentamisen ja terveellisen asumisen markkinatrendit. Investoinnin tarkoitus on varmistaa linjan toimintavarmuus ja kapasiteetti tulevaa liiketoiminnan kasvua silmällä pitäen.

Syyskuussa 2017 käynnistyi tuotanto-, varasto- ja toimistotilan laajennus, jonka johdosta henkilömäärä Nivalassa kasvoi merkittävästi. Tämä nosti tehtaan tuotantokapasiteetin noin 600:sta asunnosta 1000:een asuntoon vuodessa. Tehtaan investoinnin arvo on miljoona euroa.

Omistus

DENin pääomistajia ovat pääomasijoittaja CapManin hallinnoimat rahastot. Yrityksen merkittävinä omistajina ovat myös valtion omistama pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus sekä yrityksen henkilökuntaa.

Raportit ja esitykset

Tutustu DEN Groupin toimintakertomukseen ja vuoden 2018 tilinpäätökseen täällä.

Tutustu DEN Groupin toimintakertomukseen ja vuoden 2017 tilinpäätökseen täällä.