DENin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 3.12.2019

Yhteistoimintaneuvottelut ovat eilen 3.12.2019 päättyneet ja niiden perusteella on tehty muutoksia DENin organisaatiossa sekä toimintamalleissa.

DEN panostaa jatkossa vahvasti nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen entistä itsenäisemmiksi, jolloin koko yhtiön kustannus- ja tulosvastuu siirtyy yhä enemmän liiketoiminta-alueille. Konsernitason tukitoimintojen määrää ja henkilöstöä tukifunktioissa vähennetään. Tehdyillä muutoksilla haetaan sujuvuutta toiminnassa sekä kustannussäästöjä.

 

Henkilöstövähennyksiä tuli yhteensä 12 kappaletta – 8 irtisanomista sekä 4 muutoin päättyvää työsuhdetta. Yhtiön johtoryhmä tiivistyy jatkossa, muodostuen seuraavasti:

 

Jaakko Taivalkoski, toimitusjohtaja

Dennis Roikonen, talousjohtaja

Jarmo Huhtala, liiketoimintajohtaja, Desingtalo ja Ainoakoti

Markku Uotinen, liiketoimintajohtaja, Finnlamelli

Markus Alitalo, liiketoimintajohtaja, Talliosake

 

Lisätietoja: Jaakko Taivalkoski