Vastuullisuus

Meillä DENillä tehdään vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa.

Vastuullisuus on yksi perusarvoistamme

DENissä vastuullisuus ei ole mikään erillinen toiminto, vaan yksi perusarvoistamme ja strategian keskeinen elementti. Se on osa kaikkea toimintaamme suunnittelusta ja hankinnoista lähtien aina rakentamiemme talojen elinkaaren loppuun saakka.

Alan johtavana toimijana meillä on sekä velvollisuus että mahdollisuus saavuttaa jotain erityistä vastuullisuudessa. Haluamme omalta osaltamme vauhdittaa alan siirtymää hiilineutraaliksi. Jatkamme vastuullisuuden laaja-alaista kehittämistä läpi kaiken toiminnan, kumppanuuksien ja tuotteiden.

Vastuullisuustyömme painopisteitä strategiakaudella 2021–2025 ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys sekä hyvä hallintotapa.

Julkaisimme vuonna 2022 alan edelläkävijänä vastuullisuusraportin, jossa on avattu DENin hiilijalanjälki sekä kerrotaan työturvallisuuteen ja hallintoon liittyviä tunnuslukuja. Läpinäkyvä ja faktoihin perustuva raportointi auttaa vaikuttavien toimenpiteiden valinnassa sekä todentaa tuloksia. Julkaisemme vastuullisuusraportin jatkossa vuosittain.

Lue lisää:

Vastuullisuustyötä tehdään yhdessä

Vastuullisuusraportointiin osallistuu iso joukko ihmisiä eri puolilta organisaatiota: tehtailta, hankinnasta, suunnittelusta, laskennasta ja johdosta.

Koko henkilöstö käy läpi vastuullisuuskoulutuksen, joka on tarjolla DEN Akatemiassa. Johtoryhmässä on vastuullisuusasioiden katsaus säännöllisesti.

DENin vastuullisuustyöstä vastaa viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroue.

Painopiste: ympäristö

Ympäristön näkökulmasta tärkein tavoitteemme on pienentää hiilijalanjälkeämme sekä lisätä hiilineutraaleiden tuotteiden osuutta valikoimassamme. Vuonna 2021 aloitimme hiilijalanjälkilaskennan, joka kattaa koko yhtiön toiminnan. 

Vuonna 2022 pienensimme hiilijalanjälkeämme yhdeksän prosenttia, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi. Esimerkiksi omakotitaloja toteutettiin 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni lähes 16 prosenttia. 75 % hiilijalanjäljestä syntyi materiaaleista ja raaka-aineista ja 21 % valmiiden rakennusten elinkaaren aikana. Vain hyvin pieni osa hiilijalanjäljestä syntyy itse tuotantoprosessista. 

Tuotantoprosessimme on siis jo nyt tehokas, mutta koska tavoitteenamme on hiilineutraalius, olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä erityisesti materiaalien ja raaka-aineiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi entisestään yhdessä toimittajiemme kanssa.

Jo tällä hetkellä minkä tahansa Designtalon mallin voi ostaa EKO2-talona, jonka ratkaisut ovat mietitty erityisen energiatehokkaiksi ja jonka hiilijalanjälki on hyvitetty.

Tärkeä osa vastuullisuutta on materiaalien jäljitettävyys. Käyttämämme hirret syntyvät suomalaisesta PEFC-sertifioidusta kuusesta. Hirsi on poikkeuksellisen vähäpäästöinen rakennusmateriaali, joka varastoi hiiltä talon rakenteisiin sukupolvien ajaksi. 

Myös hukan minimointi ja tehokkaat neliöt ovat rakentamisessa ympäristön kannalta olennaista. Yhdistämällä hyvä suunnittelu ja tehokas tuotanto pystytään moni määrämittainen materiaali, kuten puu ja eristeet, käyttämään kokonaan hyödyksi. Tehokkaat neliöt säästävät materiaaleja sekä pienentävät energiakustannuksia.

Painopiste: turvallisuus ja terveellisyys

Työturvallisuus on rakennusalalla ensiarvoisen tärkeä asia. Seuraamme turvallisuuden toteutumista reaaliaikaisesti, ja viime vuosina erityisesti ennaltaehkäisevien turvallisuushavaintojen keräämiseen on satsattu. 

Turvallisuushavaintojen määrää onkin saatu kasvatettua, minkä ansiosta mahdolliset vaaratilanteet pystytään välttämään jo ennalta korjaavien toimenpiteiden avulla. 

Olemme kehittäneet omia innovaatioita työturvallisuuden parantamiseksi. Designtalon ja Ainoakodin työmailla käytetään omaa, patentoitua telinejärjestelmää. Se turvaa työskentelyn katolla ja seinän yläosassa ja estää putoamisen. Kaikki työvaiheet ylhäällä voidaan suorittaa turvallisesti ja ergonomisesti, mikä parantaa myös työn laatua.  

Tehtaillamme järjestetään säännöllisesti turvallisuuskävelyitä, joiden avulla työympäristön turvallisuutta voidaan seurata aktiivisen havainnoinnin keinoin.  

Työturvallisuuteen kuuluu myös pitkällä aikavälillä syntyvien haittojen ehkäisy. Esimerkiksi pölyn haittoja tehtaillamme minimoidaan oikealla, pölyä sitovalla ilmankosteudella. Näin pölyn määrä hengitysilmassa on mahdollisimman vähäinen. 

Asiakkaiden turvallisuus ja terveys on meillä erityisen huomion kohteena. Materiaalien säilytys ja elementtien työstäminen tehdään DENin omilla tehtailla Nivalassa ja Alajärvellä säältä suojassa

Muuttovalmiiden omakotitalojen pystytysvaihe vesikattoon asti on hyvin nopea, joten sään aiheuttamat kosteushaitat on minimoitu

Hirsitalojen sisäilman laatu on tutkitusti terveyden kannalta erinomainen ja DENin elementtitaloissa laadukkaat runko- ja eristemateriaalit varmistavat terveellisen sisäilman laadun.

Painopiste: hyvä hallintotapa 

Hyvään hallintotapaan kuuluu meillä DENillä esimerkiksi henkilöstön eettiset ohjeet, jotka jokainen uusi DENiläinen kuittaa tullessaan töihin. Myös toimittajakumppaneille on omat eettiset ohjeet.

Eettiset ohjeet sisältävät linjauksia ja toiminta-ohjeita muun muassa seuraaviin osa-alueisiin liittyen:

  • Seksuaalinen häirintä ja syrjimättömyys (Sexual harassment and non-discrimination policy) 
  • Monimuotoisuus ja inkluusio (Diversity and inclusion policy)
  • Ihmisoikeudet
  • Lapsityövoima
  • Väärinkäytösten paljastaminen ja rikkeistä raportointi (Whistleblowing policy)
  • Tietosuojaperiaatteet ja henkilötietosuojapolitiikka
  • Korruption vastaiset toimintaohjeet (Anti-Corruption policy)
  • Hyväksymisperiaate
  • Henkilöstö- ja lähipiirikauppoihin liittyvät linjaukset

Voit tutustua eettisiin ohjeisiin oheisten linkkien takaa:

Henkilöstön eettiset ohjeet

Toimittajakumppanien eettiset ohjeet