DEN Finland Oy vahvisti markkina-asemaansa ja teki positiivisen liiketuloksen

7.5.2024

Vuonna 2023 inflaatio, korkojen nousu ja yleinen epävarmuus markkinoilla vaikuttivat merkittävästi asuntomarkkinoihin. Rakennusalalla nähtiin lukuisia konkursseja ja asiakkaat olivat varovaisia päätöksenteossaan. Toimintaympäristön haasteista huolimatta DEN Finland pystyi vahvistamaan markkina-asemaansa Suomen suurimpana pientalorakentajana ja tekemään positiivisen liiketuloksen.

Asiakkaiden luottamus DEN Finlandiin ja sen tuotemerkkeihin säilyi rakennusalan vaikeista ajoista huolimatta. Vuonna 2023 toteutettiin 715 taloa, joista 493 muuttovalmiina, ja uusmyynnissä saavutettiin olosuhteisiin nähden hyvä tulos: 706 taloa. Myynti onnistuttiin säilyttämään koronaa edeltävällä tasolla ja suhteellinen kannattavuus oli hyvä. DEN Finlandin tuotemerkkejä ovat Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti, joka on DEN Finland Oy:n ja K-Raudan yhteinen tuotemerkki.

Entistä vahvempi markkina-asema

DEN Finland vahvisti edelleen asemaansa markkinajohtajana ja Suomen suurimpana pientalorakentajana. Rakennustutkimus RTS:n Omakotirakentajatutkimus 2023/24:n mukaan DEN Finlandin euromääräinen markkinaosuus oli muuttovalmiiden omakotitalojen osalta 30,5 % ja kaikissa talopaketeissa 22,8 %. Kappalemäärän mukaan DENin muuttovalmiiden omakotitalojen osuus on 29 % ja kaikissa talopaketeissa 18,5 %.

DEN Finlandin tuotemerkki Designtalo oli ylivoimaisesti suosituin talomerkki muuttovalmiissa omakotitaloissa ja toimitti 20 % kaikista Suomen muuttovalmiista omakotitaloista. Finnlamelli säilytti markkinajohtajan asemansa hirsitalojen kategoriassa kolmanneksen osuudella muuttovalmiiden hirsitalojen kategoriassa.

Liikevaihto laski, mutta kannattavuudesta pidettiin huolta

Liikevaihto laski vuonna 2023 merkittävästi vuoteen 2022 verrattuna, mikä johtui yleisestä markkinatilanteesta. Positiivinen käyttökate ja liiketulos varmistettiin määrätietoisilla myyntipanostuksilla, toiminnan kehittämisellä ja kustannusten sopeutuksella.

Vuosien 2023 ja 2022 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen osittaisjakautumisesta 1.1.2023. Tilikaudella 2023 DEN Finlandin

DEN Finland Oy:n luvut on laadittu FAS-kirjanpitokäytännön mukaisesti. DEN Finland Oy on osa DEN-konsernia. Konsernin tilinpäätös on tehty IFRS-standardien mukaisesti.

Työturvallisuus, henkilöstötyytyväisyys ja yhteistyökumppanien tyytyväisyys paranivat

Työturvallisuuden eteen tehty pitkäjänteinen työ tuotti tulosta ja tapaturmataajuus laski merkittävästi edellisvuodesta. Tapaturmia sattui koko vuoden aikana 8, kun vuonna 2022 lukema oli 33. Sairaslomapäiviä tapaturmien vuoksi oli 23, kun edellisenä vuonna lukema oli 144. Ero ei selity kokonaan pienentyneellä volyymilla, vaan myös tapaturmataajuus, joka kuvaa sairaslomaan johtaneiden tapaturmien määrää suhteessa työtunteihin, kääntyi selvään laskuun ja oli 7,1 (20,7).

DEN Finlandin henkilöstötyytyväisyys nousi merkittävästi vuonna 2023. Henkilöstön suositteluindeksi eNPS oli 33 (17) ja tyytyväisten osuus 88 % (67,5 %). Myös henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi ja oli 70 % (60,4 %).

DEN Finlandin yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys parani vuonna 2023. Kumppanityytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli 54. Kumppanit toimittavat DEN Finlandille materiaaleja, työsuoritteita tai molempia.

Lue lisää

DEN Finlandin toimintakertomus ja vuoden 2023 tilinpäätös

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Maria Mroue, markkinointi-, viestintä ja vastuullisuusjohtaja, DEN Finland
maria.mroue [at] den.fi | +358 50 393 4974

Me DENillä teemme vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa

DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Yhtiössä työskentelee lähes 400 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 101,0 miljoonaa euroa.

DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.