DEN Finlandin kumppaneiden tyytyväisyys yhteistyöhön on noussut voimakkaasti

16.10.2023

DEN rakennustyömaa

DEN Finland tutkii vuosittain yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä kumppanikokemustutkimuksella. Kumppanit ovat olleet aiemminkin tyytyväisiä, mutta viimeisen vuoden aikana tyytyväisyys on noussut erityisen paljon.

Kumppanityytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka vuonna 2023 nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli 54. NPS mittaa kumppaneiden suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä.

“Meille kumppanit ovat enemmän kuin tuotteen tai palvelun toimittajia”, kertoo DEN Finlandin hankintajohtaja Markku Uotinen.

“Kumppanimme ovat pääosin pitkäaikaisia yhteistyötahoja, joiden kanssa pohditaan yhdessä, miten asioita voidaan tehdä tehokkaammin ja paremmin, jotta asiakkaan unelma eli omakotitalo saadaan toteutettua laadukkaasti asiakaslupauksemme mukaisesti.”

DENin yhteistyökumppanit toimittavat materiaaleja, työsuoritteita tai molempia. Uotisen mukaan kumppanit esimerkiksi toimittavat ovet ja ikkunat, kattoristikot ja vesikatteet, kodinkoneet ja kiintokalusteet sekä tekevät perustukset, pystyttävät hirsikehikot ja elementit, maalaavat, tapetoivat ja rakentavat tulisijat. Usein myös logistiikka, eli kuljetus, huolinta ja välivarastointi hoituu kumppanien toimesta.

Kumppanit kiittävät: “DENin vahvuutena aito halu kehittää toimintaa yhdessä kumppaneina”

Kumppanikokemustutkimuksen tulosten mukaan DENin vahvuuksia kilpailijoihin nähden ovat muun muassa tilaus- ja toimitusprosessien selkeys ja toimivuus, sovituista asioista kiinni pitäminen sekä erityisesti valmius kehittää toimintaa pitkäjänteisesti saadun palautteen perusteella.

DENin pitkäaikaisia kumppaneita on Perustava Oy, joka toimittaa kaikki DENin talojen perustukset. Toimitusjohtaja Sampo Jäntti kertoo, että Perustavalla ollaan erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön DENin kanssa.

“Meitä miellyttää DENin eteenpäin menemisen kulttuuri. Kyse ei ole perinteisestä asiakas-toimittajasuhteesta, vaan DENillä on aito halu tehdä kumppaneina työtä. Meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, haluamme oppia toisiltamme puolin ja toisin. Kokonaisuutena olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saaneet DENin kelkassa olla.”

Jäntti kiittelee myös kumppaneiden välistä viestintää sekä sitä, että kumppaneita ollaan paitsi johdon ja liiketoiminnan kehittämisen tasolla, myös kenttätasolla.

“Kumppanuus ei toteudu pelkästään johdon kabineteissa, vaan kun ollaan arjessa tekemisissä, kumppaniperiaate toimii sielläkin.”

Yksi DENin uusimmista kumppaneista on BSH Kodinkoneet Oy, joka toimittaa Bosch-kodinkoneet kaikkiin DENin kohteisiin. Myös BSH Kodinkoneiden avainasiakaspäällikkö Timo Honkala kiittelee, että DENin kanssa yhteistyö on yhteistyötä sen varsinaisessa merkityksessä.

“Koemme, että tavoittelemme DENin kanssa yhteistä päämäärää, eli tyytyväistä asiakasta. Olemme molemmat kiinnostuneita tietämään, mitä asiakkaat markkinoilla haluavat ja kehitämme yhdessä valikoimaa siihen suuntaan, asiakaslähtöisesti. DENillä on otettu myös meidän tarpeet huomioon ja hyödynnetty meidän asiantuntemustamme. On myös hyvin poikkeuksellista, että DENillä on Extranet, jonka kautta kumppanit pääsevät tarkastelemaan tilauskantaa. Se on todella toimiva järjestelmä ja helpottaa myös meidän liiketoimintamme ennustettavuutta.”

DENin tavoitteena kumppanikokemuksen jatkuva parantaminen

Kumppanikokemustutkimuksen tavoitteena on paitsi selvittää kumppaneiden tyytyväisyyttä myös kehittää yhteistyötä entistä toimivammaksi saadun palautteen perusteella.

“Olemme sitoutuneet jatkamaan avointa ja läpinäkyvää vuorovaikutusta kumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että yhteistyö sujuu jatkossakin kaikkien osapuolten kannalta sujuvasti ja positiivisissa merkeissä. Pidämme huolta, että vahvuutemme säilyvät ja vahvistuvat edelleen ja parannuskohteiden kimppuun käymme aiempaa aktiivisemmin”, Markku Uotinen kertoo.

Tämän vuoden tutkimuksessa parannuskohteeksi nousi viestintä kumppaniverkoston eri toimijoiden välillä. Uotisen mukaan viestinnän parantamiseksi on jo suunnitteilla toimenpiteitä.

“Erityisesti nykyisen kaltaisessa markkinatilanteessa tiedon ja näkymien jakamisen tarve on suuri. Pyrimme hakemaan keinoja tämän osa-alueen parantamiseksi ja olemmekin jo ideoineet uusia mahdollisuuksia dialogiin, esimerkiksi kvartaalikokoukset ja aiempaa useammat epämuodolliset puhelinkeskustelut kumppaneiden kanssa”, Uotinen kertoo.

DEN saa viestinnästä myös kiitosta.

“Viestintä sujuu hyvin. Meitä kuunnellaan, meiltä kysytään ja meiltä halutaan oppia. Me tiedämme koko ajan, miten toisillamme menee, ja haluamme yhdessä kehittää asioita eteenpäin”, Jäntti kiittelee.

DENin kumppaniverkosto työllistää satoja ammattilaisia

DEN Finland työllistää välillisesti kumppaniverkostojensa kautta satoja rakennus- ja kuljetusalan ammattilaisia eri puolilla Suomea. DEN Finland on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan, mikä näkyy työllistävänä vaikutuksena sekä oman henkilökunnan tyytyväisyyden lisäksi myös kumppaniverkoston tyytyväisyydestä huolehtimalla.

DENillä kumppanit otetaan mukaan kumppanikokemuksen kehittämiseen vuosittaisen tutkimuksen lisäksi myös tiiviillä yhteydenpidolla ja kumppaneiden aktiivisella kuuntelemisella.

“Meille on tärkeää, että kumppaneidemme kanssa tehty yhteistyö mahdollistaa kasvun kaikille osapuolille sekä tukee vastuullista liiketoimintaa.”

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Maria Mroue, markkinointi-, viestintä ja vastuullisuusjohtaja, DEN Finland

maria.mroue [at] den.fi | +358 50 393 4974

 

Me DENillä teemme vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa

DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Konsernissa työskentelee yli 400 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 226,2 miljoonaa euroa.

DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.