DEN onnistui pienentämään hiilijalanjälkeään, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi

Vuonna 2022 DEN pienensi hiilijalanjälkeä kokonaisuudessaan yhdeksän prosenttia, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi. Esimerkiksi omakotitaloja toteutettiin 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni lähes 16 prosenttia.

Hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikuttivat eniten myytyjen talojen energiatehokkuuden paraneminen entisestään, uusiutuvien energianlähteiden lisääntyminen toteutetuissa kohteissa sekä uusiutuvan energian osuuden lisääminen omassa tuotannossa. 

DENin hiilijalanjäljestä 75 prosenttia syntyi materiaaleista ja raaka-aineista ja 21 prosenttia valmiiden rakennusten elinkaaren aikana. Vain hyvin pieni osa hiilijalanjäljestä syntyy itse tuotantoprosessista, jonka tehokkuuteen ja sujuvuuteen on satsattu paljon.

”Hiilineutraali asuminen on mahdollista jo nyt. Minkä tahansa Designtalon mallin voi ostaa EKO2-talona, jonka ratkaisut ovat mietitty erityisen energiatehokkaiksi ja jonka hiilijalanjälki on hyvitetty koko elinkaaren ajalta. Tulevaisuudessa näemme energiaomavaraisia asumisen ratkaisuja”, DENin vastuullisuudesta vastaava johtaja Maria Mroue kertoo.

Ympäristön kannalta olennaista rakentamisessa on myös hukan minimointi. Yhdistämällä hyvä suunnittelu ja tehokas tuotanto, pystytään moni määrämittainen materiaali, kuten puu ja eristeet, käyttämään kokonaan hyödyksi.  

Puurakentamisella on myös hiilikädenjälki 

Puuhun rakennusmateriaalina sitoutuu hiiltä, mikä tarkoittaa, että puurakentamisella on myös hiilikädenjälki. Esimerkiksi DENin Finnlamelli-hirsitaloissa käyttämät hirret syntyvät suomalaisesta PEFC-sertifioidusta kuusesta. Hirsi on poikkeuksellisen vähäpäästöinen rakennusmateriaali, joka varastoi hiiltä talon rakenteisiin sukupolvien ajaksi.

”Hiilikädenjäljen laskemiseen ja raportointiin ei vielä ole kansainvälisiä, yleisesti käytössä olevia standardeja kuten hiilijalanjäljen laskemiseen. Tämän vuoksi hiilikädenjälkeä ei voida vielä huomioida hiilijalanjäljen rinnalla päästöjä vähentävänä elementtinä”, Mroue sanoo. 

DENin hiilijalanjälki laskettiin käyttäen kansainvälistä GreenhouseGasProtocol -standardia. Hiilijalanjälkeen luetaan tällöin kattavasti toiminnan suorat ja epäsuorat päästöt sekä, kuten DENin tapauksessa, myös asiakkaille luovutettujen rakennusten elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä.

DENin vastuullisuustyön painopisteinä ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys sekä hyvä hallintotapa. Keväällä 2022 DEN julkaisi kattavan vastuullisuusraportin vuodelta 2021 toimialan edelläkävijänä. Vastuullisuusraportti vuodelta 2022 julkaistaan huhtikuussa.

 

Lisätiedot

Maria Mroue, markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, DEN Finland

maria.mroue [at] den.fi | +358 50 393 4974