DENin hiilijalanjälki on kokonaisuudessaan pienentynyt ja laskenta tarkentunut

Vuonna 2023 DEN Groupin hiilijalanjälki pieneni merkittävästi, mikä johtuu pääasiassa tuotannon supistumisesta haastavan markkinatilanteen vuoksi. Suhteessa liikevaihtoon hiilijalanjälki kasvoi hiukan. Tämä johtuu päästölaskennassa käytettyjen tietojen tarkentumisesta. 

DEN Groupin vuosittainen päästölaskenta on valmistunut vuoden 2023 osalta. Konsernin hiilijalanjäljestä oman tuotannon, eli omien suorien päästöjen osuus oli vain 1,5 %. Suurin osa päästöistä, 56 %, syntyi myytyjen tuotteiden käytöstä eli pääosin energiankulutuksesta rakennusten elinkaaren aikana. Päästölaskentaa on systemaattisesti tarkennettu viime vuosien aikana. 

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja työturvallisuus vastuullisuustyön keskiössä

”Vastuullisuus on meille monipuolista ja pitkäjänteistä työtä. Päästölaskennan tarkentaminen on ollut meille olennaista, jotta voimme tehdä vaikuttavia valintoja päästöjen vähentämiseksi”, kertoo Maria Mroue, DEN Finlandin markkinointi-, viestintä ja vastuullisuusjohtaja. 

“Toinen tärkeä alue on työturvallisuus, jossa olemme saavuttaneet viime vuonna merkittävää parannusta. Tapaturmataajuutemme, eli sairauslomaan johtaneet tapaturmat suhteutettuna työtunteihin, oli 7,1, kun se edellisvuonna oli 20,7.” 

DEN raportoi edelläkävijänä kaikkien päästöluokkien päästöt

DENin hiilijalanjälki on laskettu kansainvälisen Greenhouse Gas Protocol -standardin (GHGP) mukaan. DEN raportoi kaikkien kolmen päästöluokan (Scope 1-3) päästöt. Hiilijalanjälkeen sisältyvät toiminnan suorat päästöt (Scope 1 ja 2) sekä epäsuorat päästöt ja asiakkaille luovutettujen rakennusten elinkaaren aikaiset hiilipäästöt (Scope 3). 

Päästöluokka kolme (Scope 3) eli epäsuorat päästöt ja myytyjen rakennusten elinkaaren aikaiset päästöt muodostavat 98 prosenttia DENin hiilijalanjäljestä. Suurin osa päästöistä, 56 prosenttia koko hiilijalanjäljestä, syntyy nimenomaan myytyjen rakennusten elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta. 

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen edelleen

Valmiiden rakennusten elinkaaren aikaisista päästöistä energiankulutus muodostaa merkittävän osan. Tulevaisuudessa päästövähennyksiin pyritään erityisesti rakennusten energiatehokkuuden parantamisella entisestään. Päästövähennyksiä voidaan saavuttaa myös vähähiilisten ja aidosti hiilineutraalien raaka-aineiden käytön lisäämisellä. DEN seuraa alan kehitystä tiiviisti ja arvioi niiden soveltuvuutta tuotannossaan aktiivisesti. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Maria Mroue, markkinointi-, viestintä ja vastuullisuusjohtaja, DEN Finland
maria.mroue [at] den.fi | +358 50 393 4974