DENin talotehtaalla Nivalassa työturvallisuutta parannetaan ennaltaehkäisevien turvallisuushavaintojen avulla

Designtalon Nivalan-tehtaalla tehdään jatkuvasti pieniä ja suuria toimenpiteitä työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Ennaltaehkäiseviä turvallisuushavaintoja tehdään sekä päivittäisessä työarjessa että kuukausittaisilla turvallisuuskävelyillä.

Turvallisuuskävelylle osallistuu tehtaan työnjohtoa ja työntekijöiden edustajia. Ryhmä kiertää tehtaan kaikki sisä- ja ulkotilat ja kirjaa ylös mahdolliset puutteet ja epäkohdat, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen tai hyvinvointiin.

– Ennaltaehkäisevien turvallisuushavaintojen tavoitteena on havaita turvallisuusriskit ennen kuin ne aiheuttavat onnettomuuksia tai työtapaturmia. Samalla täytetään paloviranomaisen suositukset paloturvallisuuteen liittyen, kertoo turvallisuuskävelyiden vetäjä, Designtalon Nivalan-tehtaan tuotantojohtaja Ville Vähäsöyrinki.

Turvallisuuspuutteet kirjataan suoraan järjestelmään

Turvallisuuskävelyillä kiinnitetään huomiota muun muassa siisteyteen, henkilökohtaisten suojainten käyttöön, kulkuväyliin ja hätäpoistumisteihin sekä jätteiden sijoittamiseen. Samalla tarkistetaan, että koneet ja laitteet ovat kunnossa ja asianmukaisia.

Puutteet kirjataan saman tien kännykällä järjestelmään. Osa puutteista korjataan heti, esimerkiksi kulkuväylälle jäänyt sähköjohto kerätään pois. Osalle osoitetaan vastuuhenkilö, joka ottaa asian hoitaakseen, esimerkiksi huollon tilaaminen. Myös positiivisia havaintoja kirjataan, mikä on keino antaa työntekijöille hyvää palautetta.

Tyypillisiä tapaturmia talotehtaalla ovat naulan osuminen käteen ja nilkan nyrjähtäminen.

– Esimerkiksi silmäsuojainten käyttö ei ole lain mukaan pakollista, mutta olemme ottaneet käytännöksi, että kaikki käyttävät silmäsuojaimia. Tämä on vähentänyt silmävammoista johtuvia sairauspoissaoloja, Vähäsöyrinki kertoo.

Tavoitteena 30 ennaltaehkäisevää turvallisuushavaintoa kuukaudessa

Turvallisuuskierrosten ulkopuolella kuka tahansa työntekijä voi koska tahansa kirjata havaintoja. Tehtaan seiniltä löytyy QR-koodeja, jonka lukemalla havainnon saa kirjattua nopeasti ja vaivattomasti suoraan järjestelmään. Havainnot arkistoidaan ja käydään säännöllisesti läpi koko henkilöstön kanssa. Tänä vuonna tavoitteeksi asetettu 30 havaintoa kuukaudessa on pääsääntöisesti täyttynyt.

Työntekijöiden ja johdon yhteinen asia

Idea ennaltaehkäisevistä turvallisuushavainnoista syntyi yhdessä työntekijöiden kanssa toista vuotta sitten, kertoo Vähäsöyrinki ja jatkaa, että turvallisuus on ennen kaikkea asennekysymys.

– Turvallisuuskävelyiden tavoitteena on paitsi ehkäistä tapaturmia ja onnettomuuksia tehtailla myös parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Meillä työntekijät ovat olleet hyvin mukana alusta asti, ja kaikki ovat ottaneet turvallisuusasiat omakseen.

Nivalan-tehtaalla on viimeisen vuoden aikana tilastoitu neljä tapaturmaa, joista yksikään ei ole ollut vakava.

– Ei voi varmasti sanoa, että työtapaturmien määrä olisi turvallisuushavaintojen ansiosta muuttunut, sillä tapaturmien syntyyn vaikuttaa niin moni asia, mutta uskon, että ainakin riskinotto on maltillisempaa. Työntekijät ovat oppineet kiinnittämään aktiivisesti huomiota työympäristön turvallisuuteen ja käyttävät turvavälineitä niin omaksi kuin työkaverin suojaksi, summaa Vähäsöyrinki.

Turvallisuus ja terveellisyys on yksi DENin vastuullisuustyön painopisteistä

– Meillä DENissä vastuullisuus on yksi perusarvoistamme ja strategian keskeinen elementti. Se on osa kaikkea toimintaamme suunnittelusta ja hankinnoista lähtien aina rakentamiemme talojen elinkaaren loppuun saakka. Vastuullisuustyömme painopisteitä ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys sekä hyvä hallintotapa, kertoo DENin markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroue.

Lue lisää DENin vastuullisuustyöstä: https://den.fi/vastuullisuus/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Maria Mroue, markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, DEN Finland

maria.mroue [at] den.fi | +358 50 393 4974

 

Me DENillä teemme vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa.

DEN on suomalainen yritys, jonka juuret pientalorakentamisessa yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Konsernissa työskentelee yli 500 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 209 miljoonaa euroa.

DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli, K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti, harraste-, varasto- ja toimitilojen Talliosake sekä talotekniikan suunnittelun ja asennusten huippuosaaja DEN Tekniikka. Talliosake ja Finnlamelli panostavat myös kansainvälisille markkinoille. Lue lisää: den.fi.