DENin työpäälliköistä projektipäälliköitä – asiakkaille entistä helpompi ja varmempi tapa rakennuttaa oma koti

Talojen ja tilojen edelläkävijä DEN tuo pientalotyömaille uuden toimintatavan kouluttamalla työpäälliköt projektipäälliköiksi. Projektipäällikkö vastaa omista hankkeistaan kokonaisuutena ja viestii aktiivisemmin asiakkaan suuntaan. Uusi malli varmistaa oman kodin valmistumisen laatuvaatimusten, budjetin ja aikataulun mukaisesti. Samalla asiakas pysyy paremmin perillä työmaan etenemisestä.

Talon pystytysProjektipäällikkö on asiakkaan kontaktipiste, joka hoitaa yhteydet rakentamisen moninaisten osapuolien välillä, olipa kyse Designtalon, Finnlamellin tai Ainoakodin talosta. ”Projektipäällikkö vastaa ja huolehtii työmaistaan kokonaisuudessaan. Hän informoi asiakasta, yhteistyökumppaneita, DENin omaa henkilöstöä – kuten vaikkapa talotekniikkaa – ja sidosryhmiä, sekä johtaa työmaata myös ongelmien yllättäessä”, kuvaa rakennuspäällikkö Janne Kivioja, joka vastaa Keski- ja Pohjois-Suomen rakennustoiminnasta ja toimii alueen projektipäälliköiden esimiehenä.

” Erinomainen asiakastyytyväisyys on meille aivan keskeinen onnistumisen mittari ja tavoite. Olemme pohtineet asiakastyytyväisyyttä sekä asiakaspalautteiden perusteella että ulkopuolisen konsultin avustuksella. Asiaa lähdettiin ratkomaan laajalla sisäisellä yhteistyöllä, minkä myötä projektipäällikkömallin tarve ja käytännön toteutus ovat kirkastuneet”, sanoo liiketoimintajohtaja Jarmo Huhtala Designtalolta, jolla on jo vuosikymmenten kokemus muuttovalmiiden pientalojen toimittamisesta.

Kaikki DENillä työpäällikköinä toimineet henkilöt on koulutettu ottamaan aiempaa laajempi rooli rakennushankkeessa. Vaikka asiakkailla on ollut koko prosessin ajan tukenaan talomyyjä ja asiakaspalveluinsinööri, työmaan suunnalta on toivottu enemmän tietoa töiden etenemisestä. Asiakkaalla ei aina ole ollut riittävää näkymää työmaan kokonaisjohtamiseen tai osatehtävien toteutukseen ja vastuuhenkilöihin. Uuteen projektipäällikön käsikirjan tehtäväluetteloon onkin sisälletty lisää asiakastapaamisia työmaalla sekä muuta tiedottamista, vaikka työmaa etenisikin täysin suunnitelmien mukaan.

Tilauksen kaiken oleellisen tiedon yhteensopivuus sekä siirtyminen myynnistä ja asiakaspalvelusta toteutukseen varmistetaan projektipäällikön pitämässä sisäisessä ennakkopalaverissa. Projektipäälliköillä on myös laajempi rooli varmistaa työmaan eri vaiheiden dokumentointi, aikataulutus ja turvallisuus.

DEN toimittaa vuosittain noin 600 muuttovalmista puu- ja hirsirakenteista omakotitaloa pääosin yksityisrakennuttajille. Projektipäälliköitä näihin hankkeisiin on kolmetoista eri puolilla Suomea.

Lisätiedot:

Jarmo Huhtala, liiketoimintajohtaja, Designtalo
jarmo.huhtala@den.fi