Kotien ja tilojen DEN teki vahvan tuloksen ja nosti markkinaosuuksiaan koronavuonna 2020

Kotimainen pientalojen ja monikäyttötilojen toteuttaja DEN Group Oy jatkoi vahvasti vuonna 2019 käynnistettyä, laajaa liike- ja konsernitoimintojen kehittämisohjelmaansa. Johdonmukaisen kehittämisen ansiosta liiketoiminnan käyttökate nousi 15,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,6 miljoonasta eurosta. DENin talomerkkien – Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti – markkinaosuus oli vuonna 2020 yhteensä 19,3 prosenttia (lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2020/21 RV). Tilapuolella Talliosake-konsepti hallitsee omaa segmenttiään suvereenisti.

Koronapandemian vaikutukset yhtiöön jäivät vähäisiksi. Rakentaminen ja tehtaiden toiminta jatkui normaalisti matkustusrajoituksista huolimatta. Talojen ja tilojen kauppa hidastui hieman koronan vaikutuksesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta kiihtyi jälkimmäisellä puoliskolla niin, että konserni pääsi kaupallisiin tavoitteisiinsa. Liikevaihto supistui 2,3 prosenttia 174,0 miljoonaan euroon (178,0 miljoonaa euroa vuonna 2019), mikä pääosin johtui tiettyjen kannattamattomien liiketoimintojen karsimisesta. Konsernin liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 8,0 miljoonaa euroa.

”Yhtiössä tehdyt merkittävät muutokset toiminnan tehostamisessa sekä mallistojen kehityksessä näkyvät erinomaisena tulosparannuksena. Omakotimarkkinalla on imua ja vuoden lopulla tehdyt lukuisat talokaupat takaavat hyvän tilauskannan myös käynnissä olevalle vuodelle”, toteaa DEN-konsernin toimitusjohtaja Pasi Tolppanen.

Designtalo, Finnlamelli, Ainoakoti ja Talliosake: vilkas, menestyksekäs vuosi

Vuonna 2020 DEN toimitti lähes 600 omakotitaloa pääosin täysin muuttovalmiiksi asti rakennettuina. DEN-konsernin talomerkit Designtalo ja Finnlamelli ovat puu- ja hirsirakenteisten muuttovalmiiden kotien markkinajohtajat liikevaihdolla mitattuna (Rakennustutkimus RTS Oy). Kolmas talomerkki on Keskon ja DENin yhteistyömerkki Ainoakoti.

”Ekologiseen rakentamiseen kohdistuu kova mielenkiinto, ja tähän meillä löytyy hyvät ratkaisut niin Designtalon ECO2-puuelementtitalojen kuin Finnlamellin hirsirunkoratkaisun kautta. Tonttien saatavuus etenkin kasvukeskuksissa on yhä tulppana suomalaisten eniten toivomalle asumismuodolle. Koitamme tätä osaltamme ratkoa myös omalla Tontti + Talo -konseptillamme, jonka kautta etsimme tontteja asiakkaillemme”, kertoo Tolppanen.

Talliosake-kohteita valmistui Suomessa kaksikymmentä ja Ruotsissa neljä. Suomessa myytiin kaikkiaan noin 700 tilaa ja Ruotsissa 112, sekä yrityksille että yksityisille omistajille omaan käyttöön tai vuokrattavaksi.

”Myös Talliosakkeille on ollut hyvä kysyntä Suomessa ja Ruotsissa. Etenkin taajama-alueilla niin yrityksillä kuin yksityistalouksilla on kova tarve erikokoisille tiloille esimerkiksi varasto-, logistiikka- tai harrastetoimintaan”, toteaa Tolppanen.

Työturvallisuudessa hyvä kehitys jatkui

Työturvallisuuden osalta hyvä kehitys jatkui. Tapaturmataajuus (LTI, Lost Time Incident) oli vuoden lopussa 10,3, mikä on erinomainen taso verrattuna esimerkiksi Pientaloteollisuuden jäsenyritysten keskimääräiseen tapaturmataajuuteen 17. Ennakoivaa turvallisuustyötä on tehostettu entisestään, ja konsernin kehittämät talonrakennuskohteiden työturvallisuusteline ja kävelytaso saivat patentin.

Myös konsernitasolla talous- ja henkilöstöhallinnossa, hankintatoimessa ja viestinnässä aloitettiin toiminnan systemaattinen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen.

”Asiakkaat ovat kaiken kehitystyömme keskiössä. Tavoitteenamme on tarjota alan paras asiakaskokemus ja parhaat työpaikat. DENin taloudellinen ja toiminnallinen asema ovat nyt erinomaiset, ja meillä on hyvät lähtökohdat kasvattaa tunnettuuttamme ja jo johtavaa markkinaosuuttamme myös tulevina vuosia.”

Lisätiedot: Pasi Tolppanen, toimitusjohtaja, DEN Group Oy
puh. 040 541 6656, pasi.tolppanen@den.fi

 

DEN tuo yhteen erityisen joukon yrityksiä ja ihmisiä, joilla on yhteinen päämäärä: palvella kokonaisvaltaisesti asumiseen, työskentelyyn ja vapaa-aikaan liittyvissä yksilöllisissä unelmissa. Tuotemerkkejämme ovat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, hirsitalovalmistaja Finnlamelli, Keskon ja DENin yhteistyötuotemerkki Ainoakoti sekä harrastus-, toimi- ja varastotiloja valmistava Talliosake. Konserniin kuuluu myös talotekniikan suunnittelija ja toteuttaja DEN Tekniikka.

Konsernissa työskentelee lähes 500 deniläistä ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 174 miljoonaa euroa. DENin pääomistajia ovat CapManin hallinnoimat rahastot ja muina osakkaina Suomen Teollisuussijoitus sekä yrityksen henkilökuntaa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 löytyvät kokonaisuudessaan täältä.