Pasi Tolppanen DEN Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

DEN Group Oy on nimittänyt Pasi Tolppasen yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi 10.2.2020 alkaen. Tolppasen ja yhtiön hallituksen tavoitteena on vahvistaa DENin asemaa muuttovalmiiden pientalojen sekä työ- ja vapaa-ajan toiminnallisten tilojen valmistajana ja palvelujen tuottajana. Aikaisemmin Tolppanen on työskennellyt toimitusjohtajana Maintpartner Group Oy:ssä, mistä hänellä on erittäin vahvat referenssit ja kokemus työstä pääomasijoittajan omistamassa yhtiössä sekä yhteistyöstä CapManin kanssa.

”DEN on muuttovalmiiden omakotitalojen uranuurtaja Suomessa Desigtalo-tuotemerkillä ja K-raudan kanssa yhteisomisteisella Ainoakoti-tuotemerkillä sekä hirsitaloissa Finnlamelli-tuotemerkillä. Kuluttajille ja yrityksille DEN rakentaa Talliosake-tuotemerkillä monitoimitiloja. Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön kannattavuutta, tehostaa prosessejamme sekä kehittää palveluamme ja parantaa asiakastyytyväisyyttämme”, sanoo DENin hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.

Yrityksen toimitusjohtajana vuodesta 2015 toimineen Jaakko Taivalkosken kanssa on yhdessä sovittu, että hän jättää yhtiön hakeutuakseen uusiin haasteisiin urallaan. Taivalkoski on toimitusjohtajana laatinut yritykselle uuden yrityskauppojen jälkeisen organisaatiorakenteen ja sopeuttanut yhtiön kustannusrakennetta.

”Kiitämme Jaakkoa hänen panoksestaan DENin kasvun luotsaamisessa viimeisten vuosien aikana. Yhtiö on Jaakon johdolla laajentanut tuotevalikoimaansa hirsitaloilla, joista kehitetään selkeää markkinajohtajaa muuttovalmiiksi toteutettuna. Lisäksi laajentuminen monitoimitilojen rakentajaksi Suomessa ja Ruotsissa avaa mahdollisuudet yrityksen tulevalle kasvulle. Lähitulevaisuudessa DEN keskittyy kannattavuuden merkittävään parantamiseen ja olemme iloisia, että olemme löytäneet oikean henkilön viemään yhtiön kehitystä seuraavalle tasolle. Toivotan Pasin lämpimästi tervetulleeksi DENin toimitusjohtajaksi”, jatkaa DENin hallituksen jäsen sekä CapMan Buyoutin partneri Jan Mattlin.

”Odotan innolla mahdollisuutta johtaa hienoa yritystä. DEN on kiinnostavassa, merkittävän kasvun jälkeisessä vaiheessa, jossa seuraava luonnollinen askel on prosessien yhtenäistäminen ja tehostaminen sekä synergioiden löytäminen. Vahvat tuotemerkkimme luovat hyvän pohjan aktiiviselle kasvulle ja kehittyvälle asiakastyytyväisyydelle, jossa keskeistä on hiotut toteutusprosessit sekä virheetön, turvallinen ja ympäristön huomioiva rakentaminen”, sanoo toimitusjohtaja Pasi Tolppanen.

Pohjoismaisen pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimat rahastot CapManin hallinnoimat rahastot omistavat noin 39,4 prosenttia DENin osakekannasta.

Lisätietoja:

Saku Sipola
Hallituksen puheenjohtaja, DEN Group Oy
+358 40 5515 953

Jan Mattlin
Partner, CapMan Buyout
+358 40 508 6406
www.den.fi

DEN Group Oy on asumisen sekä työ- ja vapaa-ajan toiminnallisten tilojen valmistaja ja palvelujen tuottaja. Konsernissa työskentelee noin 500 DENiläistä. Tuotemerkkejämme ovat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, harrastus- ja varastotiloja valmistava Talliosake, hirsitalovalmistaja Finnlamelli sekä K-raudan ja DENin yhteistyötuotemerkki Ainoakoti. Meihin kuuluu myös maarakentamiseen ja -suunnitteluun keskittyneet PohjanTeko ja PohjanGeo. Lisäksi yritykseemme kuuluu DEN Tekniikka, joka toteuttaa talotekniikan suunnittelusta asennukseen. DENin pääomistajia ovat pääomasijoittaja CapManin hallinnoimat rahastot. Yrityksen merkittävinä osakkaina ovat myös valtion omistama pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus sekä yrityksen henkilökuntaa.