Rekisterinpitäjä

DEN Finland Oy
Y-tunnus: 2347517-2
Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa
Puhelinnumero: –
Sähköposti: tietosuoja [at] den.fi

 

Yhteyshenkilö

Tietosuoja-asiat
Yhteystiedot: tietosuoja [at] den.fi

 

Rekisterin nimi

Urakoitsijarekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Täyttää työnantajan lakisääteiset velvoitteet sekä edistää ja tukea liiketoiminnan prosesseja

 

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

  • Henkilötiedot
  • Yhteistyökumppania koskevat tiedot tehtävistä
  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

 

Käsittelyperuste

Sopimus
Lakisääteinen velvoite

 

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä

 

Henkilötietojen säilytysaika

50 v.

 

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle

Ei

 

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä

Ei

 

Rekisteröidyn muut oikeudet

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Ottamalla yhteyttä toimeksiannon suorittajaan (rakennuspäälliköt)

 

Valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.