Työturvallisuus DENillä on parantunut, vaikka rakennusalalla tapaturmataajuus on kääntynyt nousuun

25.9.2023

DEN työturvallisuusteline

Tapaturmataajuus rakennustyömailla on ollut vuosia laskussa, mutta viime vuonna se kääntyi nousuun. DEN Finlandilla tapaturmataajuus on laskenut tämän vuoden heinäkuussa lukemaan 11,0, kun se vuotta aikaisemmin oli 22,9. Työturvallisuutta kehitetään DENillä jatkuvasti.

Tapaturmataajuudella tarkoitetaan sattuneiden vahinkojen määrää suhteessa tehtyihin työtunteihin. Rakennusalalla sattui noin 13 000 työtapaturmaa viime vuonna. Määrä laski edellisvuodesta noin prosentin, mutta tapaturmataajuus nousi, koska samalla tehtyjen työtuntien määrä väheni. Tiedot käyvät käy ilmi Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturmatilastoista.

”Työturvallisuus on kiinni asenteesta”

Työturvallisuutta on DENillä saatu parannettua ennaltaehkäisevillä turvallisuushavainnoilla, tapaturmien ja vakavien vaaratilanteiden tutkinnalla sekä työturvallisuutta parantavilla teknisillä innovaatioilla. Viimeisimpänä keinovalikoimaan on lisätty myös positiivisten turvallisuushavaintojen kerääminen.

– Työturvallisuus on ennen kaikkea kiinni asenteesta. Huolehtimalla työympäristön siisteydestä ja suojavarusteista sekä työmailla erityisesti putoamissuojauksista teemme työpaikasta turvallisemman itsellemme ja työkavereillemme. Positiivisilla turvallisuushavainnoilla huomio kiinnittyy onnistumisiin ja hyviin esimerkkeihin, kertoo DENin laatupäällikkö Hannu Ahola.

Ennaltaehkäisevistä turvallisuushavainnoista positiivisiin esimerkkeihin

DENillä on kerätty puutteisiin ja epäkohtiin liittyviä turvallisuushavaintoja jo pitkään kuukausittaisilla turvallisuuskävelyillä. Näin mahdolliset vaaratilanteet on pystytty tunnistamaan ja tapaturmat välttämään jo etukäteen korjaavien toimenpiteiden avulla. Tänä vuonna on alettu kerätä myös positiivisia havaintoja.

– Niitä alkoikin kertyä heti, ja nyt saamme aiempaa paremmin tietoa myös onnistumisista ja hyvistä esimerkeistä. Monet työmaakohteistamme ovat todella hyvin huolehdittuja ja siistejä. Myös putoamissuojaukset ovat usein mallikelpoisia, Ahola kertoo.

Työturvallisuus on DENin vastuullisuustyön painopistealue

Vastuullisuus on DENissä yksi perusarvoista ja strategian keskeinen elementti. Strategiakaudella 2021–2025 DENin vastuullisuustyön painopisteitä ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys sekä hyvä hallintotapa.

Työturvallisuuden toteutumista seurataan DENissä reaaliaikaisesti ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Maria Mroue, markkinointi-, viestintä ja vastuullisuusjohtaja, DEN Finland

maria.mroue [at] den.fi | +358 50 393 4974

 

Me DENillä teemme vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa

DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Konsernissa työskentelee yli 400 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 226,2 miljoonaa euroa.

DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.