Vastuullisuusraportointi tulee pakolliseksi – DEN raportoi jo nyt

6.11.2023

DEN vastuullisuusraportointi

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Suomen suurin pientalovalmistaja DEN Finland on alan edelläkävijänä julkaissut vastuullisuusraporttia jo vuodesta 2021, vaikka DENin kokoisille yrityksille raportointi tulee pakolliseksi vasta tulevien vuosien aikana. DEN kehittää vastuullisuustyötään ja vastuullisuusraportointiaan jatkuvasti.

DEN Finland haluaa olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa ja vauhdittamassa rakennusalan siirtymää hiilineutraaliksi, joten vastuullisuus on yhtiön strategian keskeinen elementti ja osa kaikkea toimintaa. Ilmastotyön lisäksi DENin vastuullisuustyön painopisteitä ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys sekä hyvä hallintotapa.

Vastuullisuusraportissa on avattu DENin hiilijalanjälki ja muita tunnuslukuja

DENin vastuullisuusraportin tarkoituksena on kertoa sidosryhmille läpinäkyvästi yhtiön toiminnan taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä tarjota tietoa toiminnan kehittämiseksi entistä kestävämmäksi. Raportissa on avattu DENin hiilijalanjälki ja kerrottu työturvallisuuteen ja hallintoon liittyviä tunnuslukuja.

”Läpinäkyvyys vastuullisuusasioissa on todella tärkeää, jotta asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat halutessaan saada kumppanistaan oikeita tietoja päätöstensä tueksi. Lisäksi mittaaminen ja raportointi antaa eväitä myös kehitystyölle ja auttaa valitsemaan vaikuttavia ja tehokkaita kehitystoimenpiteitä esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseksi”, kertoo Maria Mroue, DEN Finlandin viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja.

DEN-rakennusten hiilijalanjälki on pienempi kuin rakennuksilla keskimäärin

DEN-rakennusten hiilijalanjälki on pienempi kuin rakennuksilla keskimäärin. Vuonna 2022 DEN onnistui pienentämään hiilijalanjälkeään yhdeksän prosenttia, ja liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni jopa 16 %. Vain pieni osa DENin hiilijalanjäljestä syntyy talojen tuotantoprosessista, joten yhtiö on käynnistänyt useita toimenpiteitä erityisesti materiaalien ja raaka-aineiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi entisestään yhdessä toimittajakumppanien kanssa.

CSRD-direktiivin tavoitteena on auttaa sidosryhmiä arvioimaan yritysten vastuullisuutta

EU:n kestävyysraportointidirektiivi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Jatkossa kaikkien suurten yritysten ja pörssiyhtiöiden on julkaistava tiedot niiden sosiaalisista ja ympäristökysymyksistä aiheutuvista riskeistä ja mahdollisuuksista sekä toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Direktiivin vaikutus valuu myös pienempiin yrityksiin, joilla raportointivelvollisuutta ei ole, sillä isot yritykset vaativat myös kumppaneiltaan vastuullisuutta.

Läpinäkyvä vastuullisuustyö tuo kilpailuetua

Uuden raportointidirektiivin tavoitteena on kannustaa yrityksiä vastuullisempaan toimintaan, vähentää viherpesua, yhtenäistää yritysten vastuullisuusraporttien sisältöä ja lisätä raporttien luotettavuutta. Direktiivin yksityiskohdat ja tarkemmat aikataulut, kuten myös raportoinnissa käytettävä standardi, ovat vielä työn alla ja julkaistaan myöhemmin.

DEN seuraa direktiivin valmistelua aktiivisesti.

”Kehitämme raportointiamme jatkuvasti ja olemme mieluummin edellä lainsäädännön kehitystä. Uskomme, että läpinäkyvällä vastuullisuustyöllä luomme kilpailuetua pitkällä tähtäimellä”, Mroue kertoo.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Maria Mroue, markkinointi-, viestintä ja vastuullisuusjohtaja, DEN Finland

maria.mroue [at] den.fi | +358 50 393 4974

 

Me DENillä teemme vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa

DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Konsernissa työskentelee yli 400 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 226,2 miljoonaa euroa.

DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.