DENistä edelläkävijä myös rakentamisen vastuullisuudessa: elämän mittaisia ilmastotekoja, turvallista ja rehtiä toimintaa

DENin ensimmäinen konserninlaajuinen vastuullisuusohjelma valmistui vuodenvaihteessa. Siihen sisältyy alalle poikkeuksellisen kunnianhimoisia päämääriä DENin tuottamien talojen ja tilojen sekä oman toiminnan ympäristövastuullisuudessa, sosiaalisessa vastuussa ja hyvässä hallintotavassa. Koko yhtiön hiilijalanjäljenlaskenta on nyt käynnistetty.

DEN-konserni ryhtyi kehittämään vastuullisuutta aiempaa kokonaisvaltaisemmin osana päivitettyä strategiaansa. Pyrkimyksenä on olla alan vastuullisin toimija ja paras vaihtoehto asiakkaille, työntekijöille ja kumppaneille.

”Haluamme omalta osaltamme vauhdittaa alan siirtymää hiilineutraaliksi. Kehitämme rakennuksia, joiden koko elinkaaren aikana syntyvä hiilijalanjälki minimoidaan kiertotalouden ja uuden tekniikan avulla”, kertoo DENin toimitusjohtaja Jussi Niemelä kehitystyöstä.

Jo nyt DENin valikoimassa on täysin hiilineutraaleja tuotteita, esim. ECO2-pientalot. Puu- ja hirsirakenteisilla pientaloilla on jo itsessään merkittävä ilmastokuormaa pienentävä hiilikädenjälki, jonka huomioimiseen laskennassa pyritään löytämään standardoitu menetelmä.

Vastuullisuuden tiekarttaan kymmeniä kehityshankkeita vuosille 2022–2024  

DENin vastuullisuuden tiekarttaan valittiin kehityshankkeita olennaisuus- ja nykytilan analyysien perusteella. Työssä haastateltiin omien avaintoimintojen lisäksi asiakkaita ja kumppaneita sekä tutkittiin rakennusalan trendejä ja mahdollisuuksia. Analyyseissä tunnistettiin toisaalta ne asiat, jotka jo nyt ovat hyvin, toisaalta ne, joihin kehitys tulee kohdistaa joko suuren vaikuttavuuden tai asiakkaiden odotusten takia. Ympäristönäkökulman lisäksi analysoitiin sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan ulottuvuudet.

Konkreettisia esimerkkejä kehityskohteista hiilijalanjäljen laskennan lisäksi ovat puuraaka-aineen sataprosenttisen PEFC-sertifioinnin varmistaminen, hiilineutraalien talo- ja tilakonseptien jalostaminen ja valikoiman laajentaminen, rakennusmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö sekä työmaajätteiden aiempaa tehokkaampi lajittelu. Hankinnoille ja muulle kumppaniverkostolle asetetaan selkeät vastuullisuuskriteerit ja työmaiden turvallisuuden kehitystä voimistetaan. Henkilöstöä ja kumppaneita valmennetaan kohtaamaan paremmin muassa diversiteettiä ja liiketoiminnan etiikkaa koskevia kysymyksiä ja valintoja.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu turvallinen ja rehti toiminta. Jokainen ansaitsee turvallisen työn ja rehdin työilmapiirin toimistolla, tehtaalla ja työmaalla. DENillä tarjotaan työntekijöille koulutusta ja panostetaan esihenkilötyön kehittämiseen tänä vuonna vahvasti.

”Seuraamme tarkkaan vastuullisuusohjelman toteutumista ja kerromme tuloksista avoimesti. Aiomme olla edelläkävijä myös vastuullisessa rakentamisessa”, lupaa Niemelä.

Lisätiedot:

Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja, DEN Group Oy
puh. 050 393 4974, maria.mroue@den.fi

Katso tästä edellinen vastuullisuustiedotteemme

 

Me DENillä teemme vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa.

DEN on suomalainen yritys, jonka juuret pientalorakentamisessa yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Konsernissa työskentelee yli 500 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 174 miljoonaa euroa.

DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli, K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti, harraste-, varasto- ja toimitilojen Talliosake sekä talotekniikan suunnittelun ja asennusten huippuosaaja DEN Tekniikka. Talliosake ja Finnlamelli panostavat myös kansainvälisille markkinoille.