DEN Finland Emma Ukkola

Kiinnostus tekniikkaa kohtaan ajoi Emma Ukkolan rakennusarkkitehdiksi

30.5.2024

Emma Ukkola on työskennellyt DEN Finlandilla arkkitehtisuunnittelijana vuodesta 2020, ensin opintojen ohessa ja sitten ammattikorkeakoulusta rakennusarkkitehdiksi valmistuttuaan kokopäiväisenä. Rakennusala on miesvaltainen, mutta sekä Ukkolan opiskelukavereista että DENin arkkitehtisuunnittelijoista naisten osuus on noin puolet. Työssä yhdistyvät luovuus, ongelmanratkaisu ja tekninen ymmärrys.

DENillä Emma Ukkolan pääasiallinen tehtävä on rakennuslupakuvien piirtäminen. Siinä vaiheessa, kun asiakas tekee kaupat talosta, Ukkola alkaa piirtää suunnitelmia, joiden kanssa asiakas pääsee hakemaan rakennuslupaa. Suunnitelmat perustuvat valmiisiin talomalleihin, mutta niitä muokataan asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi Ukkola osallistuu mallistotyöhön ja asuntomessukohteiden suunnitteluun sekä piirtää luonnossuunnitelmia asiakkaille.

Ukkola kertoo olleensa aina luova ihminen.

”Ei ehkä kuvataiteellisesti luova, mutta luovuus on tullut esille kokonaisuuksien hallinnassa ja ongelmien ratkaisemisessa.”

“Tässä ammatissa saa hyödyntää luovuutta ja teknistä osaamista yhdessä, ja monia asioita pitää pohtia samanaikaisesti. Esimerkiksi tekninen osaaminen ulottuu moneen osa-alueeseen: LVI- ja sähkötekniikkaan sekä rakenteiden ymmärtämiseen. Ja rakennusteknisten asioiden taustalla vaikuttavat aina asiakkaan tarpeet ja visuaaliset seikat sekä rakentamismääräykset ja asemakaavamääräykset. Omakotitalon rakentaminen on iso kokonaisuus, jossa pitää löytää jokaista osapuolta miellyttävä ratkaisu. Vieläpä sellainen, joka palvelee koko talon elinkaaren ajan.”

Rakentamisen trendeinä tehoneliöt, muunneltavuus ja monikäyttöisyys

Ukkolan mukaan tällä hetkellä pientalorakentamisen suurin trendi on tiivis rakentaminen, mikä on järkevää sekä taloudellisesti että ekologisesti.

“Tilankäytön maksimointi on johtanut siihen, että tiloista halutaan tehdä monikäyttöisiä ja muunneltavia. Ei rakenneta omaa tilaa joka toiminnolle, vaan pyritään yhdistelemään toimintoja niin, että neliöt saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Esimerkiksi etätyöpiste voidaan suunnitella vierashuoneen yhteyteen – tai vaikka makuuhuoneeseen niin, että se ei häiritse asumista. Makuuhuoneiden osalta myös toivotaan paljon sitä, että makuuhuoneet on myöhemmin yhdistettävissä yhdeksi isommaksi.”

Urahaaveena kotien suunnittelu

Ukkolaa on aina kiinnostanut arkkitehdin työ ja nimenomaan pientalojen suunnittelu. 

“Se on kaikista mielenkiintoisinta ja motivoivinta, että saan suunnitella ihmisille koteja. On kiinnostavaa pohtia, miten koti saadaan suunniteltua niin, että se on asiakkaalle joka päivä toimiva.”

Tulevaisuudessa Ukkola toivoisi pääsevänsä mukaan suunnittelemaan asiakkaan kotia vielä aikaisemmassa vaiheessa, ihan alkumetreiltä asti.

“Se on se oma urahaave, että pystyisin vielä enemmän vaikuttamaan siihen, millaiset ratkaisut vastaavat asiakkaan tarpeita parhaiten.”

Myös mallistotyö kiinnostaa Ukkolaa tulevaisuudessa.

“Haluaisin suunnitella jonkun tietyntyyppisen malliston. Olisi esimerkiksi mielenkiintoista tutkia, miten neliöitä saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Monilla pientalovalmistajilla on kaupunkimallistoja, jotka on tehty sillä ajatuksella, että turhat neliöt on karsittu pois. Sitä olisi kiinnostavaa kehittää enemmän.”

DEN Finland Emma Ukkola
Emma Ukkola

Uutisemme

Uutiset

DEN Group on myynyt Talliosake Oy:n

DEN Group Oy:n ja entisten Talliosake Oy:n yrittäjien muodostaman sijoittajaryhmän kauppa Talliosake Oy:stä on vahvistettu 17.6.2024.  ”DEN-konserni eriytti Talliosake Oy:n […]
Lue lisää